Adviesbureau Voor Technisch Ontwerp

+31 (0) 20-3085452 [email protected]
Parnassusweg 819
Amsterdam, Nederland
Ma-Vr
08:00 – 17:00
PUE in datacenterontwerp

Inzicht in de energie-efficiëntie (PUE) bij het ontwerpen van datacenters

Inzicht in de energie-efficiëntie (PUE) bij het ontwerpen van datacenters

PUE beoordeelt de energie-efficiëntie van datacenters en streeft naar lagere waarden, kostenbesparingen en een kleinere ecologische voetafdruk bij ontwerp en gebruik.

Een reeks artikelen over efficiëntie en duurzaamheid in datacenters

Datacenters spelen een centrale rol in onze digitale wereld en het meten van hun efficiëntie en duurzaamheid is essentieel voor het beperken van hun impact op het milieu. Drie belangrijke meetgegevens - Koolstofverbruikseffectiviteit (CUE), Energieverbruikseffectiviteit (PUE)en Effectiviteit watergebruik (WUE) - staan centraal in deze evaluatie.

Deze serie artikelen duikt in de wereld van efficiëntie en duurzaamheid van datacentersen onderzoekt de drie belangrijkste meeteenheden die de impact op het milieu meten:

  • Doeltreffendheid koolstofgebruik (CUE) is een metriek die zich richt op de CO2-voetafdruk van een datacenter, die de hoeveelheid uitgestoten kooldioxide per eenheid van IT-energieverbruik uitdrukt. Door CUE te analyseren, kunnen datacenterbeheerders inzicht krijgen in de impact van hun activiteiten op het milieu en strategieën implementeren om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Lagere CUE-waarden duiden op duurzamere praktijken, waardoor datacenteractiviteiten op één lijn worden gebracht met wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Energieverbruikseffectiviteit (PUE) is een andere cruciale metriek die de energie-efficiëntie van een datacenter beoordeelt. De PUE is de verhouding tussen het totale energieverbruik van het datacenter en het energieverbruik van de IT-apparatuur. Een PUE-waarde van 1,0 duidt op maximale efficiëntie, waarbij alle energie wordt gebruikt om IT-apparatuur van stroom te voorzien. Als de PUE hoger wordt dan 1,0, betekent dit dat een groter deel van de energie wordt gebruikt voor niet-computeractiviteiten, wat inefficiënties benadrukt. Het verlagen van PUE-waarden verbetert de energie-efficiëntie, waardoor de totale operationele kosten en de impact op het milieu afnemen.
  • Effectiviteit watergebruik (WUE) evalueert de efficiëntie van waterverbruik in datacenterkoelingsprocessen. Het kwantificeert de hoeveelheid water die wordt gebruikt per eenheid van IT-energieverbruik. Het optimaliseren van de WUE omvat het implementeren van waterefficiënte koelsystemen en het overwegen van alternatieve waterbronnen, wat bijdraagt aan duurzaam waterbeheer. Het monitoren en verbeteren van deze drie meetgegevens biedt samen een holistische aanpak om de efficiëntie van datacenters te verbeteren en tegelijkertijd te voldoen aan de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen.

Inleiding

In een tijdperk dat gedomineerd wordt door het digitale tijdperk, zijn datacenters het hart geworden van de moderne technologie-infrastructuur. Deze faciliteiten vormen de ruggengraat van cloud computing, opslag en internetdiensten. Het toenemende stroomverbruik van datacenters heeft echter geleid tot bezorgdheid over de impact op het milieu en de efficiëntie. Power Usage Effectiveness (PUE) is een belangrijke metric die wordt gebruikt om de energie-efficiëntie van datacenters te meten en te optimaliseren. In dit artikel gaan we dieper in op het concept PUE, hoe het wordt berekend, de voordelen, uitdagingen, ideale waarden en strategieën voor het verminderen van PUE in het stroomontwerp van datacenters. We zullen ook onderzoeken hoe adviseurs voor het ontwerp van datacenters spelen een cruciale rol bij het milieuvriendelijker en efficiënter maken van datacenters.

Energieverbruikseffectiviteit (PUE) definiëren

Power Usage Effectiveness, ook wel PUE genoemd, is een belangrijke maatstaf op het gebied van stroomontwerp voor datacenters. Het biedt een gestandaardiseerde manier om de efficiëntie van het stroomverbruik van een datacenter te evalueren. PUE wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het totale energieverbruik van een datacenter en het energieverbruik van de IT-apparatuur. Eenvoudiger gezegd: PUE kwantificeert het overhead energieverbruik in een datacenter buiten dat wat nodig is voor computing, netwerken en opslag. Om de PUE te berekenen, moeten we rekening houden met verschillende componenten:

1. Energieverbruik IT-apparatuur: Dit omvat de energie die wordt verbruikt door servers, opslagapparaten, netwerkapparatuur en andere hardware die rechtstreeks verband houdt met gegevensverwerking.

2. Niet-IT energieverbruik: Niet-IT-energie omvat al het andere, zoals koelsystemen, verlichting, noodstroomgeneratoren en andere infrastructuur die nodig is om datacenters operationeel te houden.

PUE berekenen

De PUE-formule is eenvoudig:

PUE = totaal energieverbruik faciliteit / energieverbruik IT-apparatuur

Een PUE-waarde van 1,0 zou een ideale efficiëntie aangeven, waarbij alle energie die door het datacenter wordt verbruikt, alleen wordt gebruikt voor IT-apparatuur. In de praktijk is een PUE van 1,0 echter bijna onmogelijk vanwege de verschillende hulpsystemen die nodig zijn om de betrouwbaarheid en veiligheid van het datacenter te garanderen.

Voordelen van PUE

1. Milieueffecten: De PUE van een datacenter is een belangrijke maatstaf voor het evalueren van de ecologische voetafdruk van een faciliteit. Een lagere PUE wijst op een grotere energie-efficiëntie, wat leidt tot een lager effectief koolstofverbruik.

2. Kostenbesparingen: Lagere PUE-waarden resulteren in een lager energieverbruik, wat leidt tot kostenbesparingen op elektriciteitsrekeningen.

3. Capaciteitsplanning: PUE helpt beheerders van datacenters weloverwogen beslissingen te nemen over het uitbreiden of consolideren van hun infrastructuur.

Uitdagingen van PUE-effectiviteit

Hoewel PUE een waardevolle metriek is, heeft het zijn beperkingen en uitdagingen:

1. Dynamische werklasten: PUE-berekeningen houden geen rekening met variaties in IT-werklasten, waardoor ze minder geschikt zijn voor datacenters met fluctuerende verwerkingsbehoeften.

2. Seizoensgebonden variaties: De PUE kan gedurende het jaar variëren door veranderingen in weer- en omgevingsomstandigheden.

3. Nauwkeurigheid van de gegevens: De nauwkeurigheid van PUE-berekeningen hangt af van de nauwkeurigheid van energiemonitoringsystemen.

Ideaal PUE-cijfer

De betekenis van PUE (Power Usage Effectiveness) gaat verder dan een meting van energie-efficiëntie datacenters om lokale en regionale regelgevende vereisten te omvatten, waarbij sommige gebieden specifieke PUE-doelstellingen voor vergunningen voorschrijven. 

Hoewel het bereiken van een PUE van 1,0 onwaarschijnlijk is, wordt het streven naar een benchmark tussen 1,2 en 1,6 als efficiënt beschouwd en kan dit leiden tot aanzienlijke energie- en kostenbesparingen. De invloed van regionale klimaten op PUE is cruciaal; koelere klimaten kunnen van nature lagere PUE-niveaus ondersteunen, terwijl warmere gebieden datacenters kunnen uitdagen om de efficiëntie te handhaven. 

Dit benadrukt de noodzaak van een realistische benadering van PUE, waarbij rekening wordt gehouden met het ontwerp, de doelstellingen van de faciliteit en de plaatselijke klimaatomstandigheden, om een duurzame werking te bereiken en te voldoen aan de regelgeving.

 

Datacenter PUE verlagen

Het verminderen van PUE omvat verschillende strategieën en technologieën, zoals:

1. Efficiënte koelsystemen: Het implementeren van geavanceerde koeltechnologieën, zoals hot/cold aisle containment en vrije koeling, kan de energie die nodig is voor temperatuurregeling verlagen. Koeling verbruikt een aanzienlijk 40% van de energie van een datacenter. Schakel over van koelmiddelgebaseerde systemen naar alternatieve, kosteneffectieve koeltechnologieën.

2. Servervirtualisatie: Door virtualisatietechnologieën te gebruiken om servers te consolideren en ongebruikte hardware te reduceren, kan het energieverbruik worden verlaagd. Verdeel virtuele werklasten efficiënt over servers en racks om het stroomverbruik te optimaliseren, waardoor de totale PUE (Power Usage Effectiveness) van het datacenter verbetert.

3. Hernieuwbare energiebronnen: Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en windturbines, kan het energieverbruik compenseren.

4. Vervang defecte hardware snel: Verouderde opslag- en computerapparatuur kan de prestaties verminderen. Regelmatige evaluaties en snelle vervangingen zijn cruciaal om de efficiëntie van het datacenter optimaal te houden.

5. Upgraden naar nieuwere hardwaregeneraties: Overweeg om te upgraden naar de nieuwste generatie blades. Nieuwere hardware biedt vaak betere prestaties per watt, waardoor de efficiëntie toeneemt wanneer dit economisch haalbaar is.

6. UPS-inefficiënties minimaliseren: Inefficiënties van de UPS (Uninterruptible Power Supply), waaronder het opladen van batterijen, kunnen bijdragen aan 12% van het stroomverbruik van datacenters. Kies voor nominale apparatuur met kortere stroomdistributiepaden om verliezen te beperken.

7. Energie-efficiënte verlichting invoeren: Implementeer energiezuinige LED-verlichtingsoplossingen om het stroomverbruik te verlagen. Deze eenvoudige verandering draagt bij aan een duurzamer en kosteneffectiever datacenter.

Het implementeren van deze maatregelen verbetert niet alleen de efficiëntie van datacenters, maar zorgt er ook voor dat de activiteiten voldoen aan de hedendaagse duurzaamheidsnormen, wat leidt tot een groenere en economisch levensvatbaardere toekomst.

Adviseurs voor datacenterontwerp en efficiëntie

Adviseurs voor het ontwerp van datacenters spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van de PUE en het verbeteren van de effectiviteit van het stroomverbruik van datacenters. Ze brengen expertise in op het gebied van lay-out van datacenters, ontwerp van koelsystemen en energiezuinige technologieën. Adviseurs werken samen met organisaties aan het ontwerp en de bouw van datacenters die energieverspilling minimaliseren, de impact op het milieu verminderen en de prestaties maximaliseren.

Conclusie

De effectiviteit van het stroomverbruik (PUE) van datacenters is een fundamentele maatstaf in de wereld van datacenterontwerp. Inzicht in de PUE, hoe deze wordt berekend, de voordelen, uitdagingen en strategieën om deze te verlagen kan organisaties helpen hun datacenters efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Door samen te werken met adviseurs voor het ontwerp van datacenters en het omarmen van innovatieve technologieën kunnen bedrijven een belangrijke stap zetten in de richting van een duurzamere en kosteneffectievere toekomst voor datacenteractiviteiten.

Scroll naar boven