Adviesbureau Voor Technisch Ontwerp

+31 (0) 20-3085452 [email protected]
Parnassusweg 819
Amsterdam, Nederland
Ma-Vr
08:00 – 17:00
Datacenter efficiëntie en duurzaamheid

Datacenter efficiëntie en duurzaamheid

Datacenter efficiëntie en duurzaamheid

Datacenter efficiëntie en duurzaamheid: Een stappenplan voor milieuvriendelijke energiecentrales

In het huidige digitale landschap zijn datacenters de zoemende motoren die onze onderling verbonden wereld aandrijven. Ze huisvesten de cruciale IT-infrastructuur die alles van online transacties tot sociale mediaplatforms van stroom voorziet. Deze immense kracht gaat echter gepaard met een grote verantwoordelijkheid voor het milieu. Hier bij Azura Consultancy begrijpen we het belang van efficiëntie en duurzaamheid van datacenters. Wij zijn toegewijd aan het begeleiden van klanten op hun reis naar het bouwen van milieuvriendelijke datacenters die uitzonderlijke prestaties leveren en tegelijkertijd hun impact op het milieu minimaliseren.

Wat is duurzaamheid?

De Brundtland Commissie van de Verenigde Naties geeft een algemeen erkende definitie van duurzaamheid: "Voldoen aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen." In de context van datacenters vertaalt dit zich naar het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en het garanderen van een verantwoordelijk beheer van hulpbronnen voor een groenere toekomst.

Waarom is duurzaamheid in datacenters belangrijk?

Datacenters zijn belangrijke verbruikers van wereldwijde elektriciteit, goed voor naar schatting 1,5-3% van de totale productie. Naarmate de digitale transformatie versnelt, zal dit energieverbruik naar verwachting snel toenemen. Aandacht voor de duurzaamheid van datacenters is cruciaal omdat ze een aanzienlijk deel van het wereldwijde energieverbruik en de wereldwijde uitstoot voor hun rekening nemen. Datacenters zijn echter ook essentiële infrastructuur en spelen een positieve rol in onze duurzame toekomst door de vooruitgang in technologie en de digitale economie te ondersteunen. De rekenkracht die wordt gebruikt om complexe problemen op te lossen, zoals het modelleren van klimaatverandering en het hosten van educatieve webinars om het bewustzijn over duurzaamheid te bevorderen, wordt allebei geleverd door datacenters.

Belangrijkste drijfveren voor duurzaamheid in datacenters

Verschillende factoren duwen de datacenterindustrie naar een duurzamere toekomst:

 • Eindgebruikers en klanten: Colocatiehuurders, organisaties en individuele gebruikers eisen steeds vaker contractuele clausules van datacenterleveranciers die efficiëntie en een streven naar duurzaamheid garanderen.

 • Overheidsbeleid en subsidies: Overheidsinitiatieven zoals de Green Deal en duurzaam investeringsbeleid creëren prikkels voor datacenterbeheerders om prioriteit te geven aan duurzaamheid.

 • ESG-factoren (Environmental, Social en Governance) en duurzaam beleggen: Investeerders richten zich bij hun investeringsbeslissingen steeds meer op de ESG-prestaties van een bedrijf. Datacenters met een sterke staat van dienst op het gebied van duurzaamheid zullen eerder investeringen aantrekken.

 • Individuele/organisatorische verbintenissen en publieke opinie: Een groeiende publieke focus op verantwoordelijkheid voor het milieu zet organisaties onder druk om prioriteit te geven aan duurzaamheid, ook in hun datacenteractiviteiten.

 • Bedrijfscontinuïteit en concurrentievoordeel: Duurzame datacenters zijn niet alleen goed voor het milieu; ze kunnen ook leiden tot lagere operationele kosten en een betere concurrentiepositie op de markt.

Essentiële prestatie-indicatoren (KPI's) voor duurzame datacenters

Verschillende belangrijke maatstaven kunnen helpen om de voortgang op het gebied van duurzaamheid van datacenters te meten:

 • Energieverbruikseffectiviteit (PUE): Deze meetwaarde geeft aan hoe efficiënt een datacenter energie omzet in bruikbare energie voor IT-apparatuur. Een lagere PUE betekent een betere efficiëntie. Idealiter streeft u naar een PUE dichter bij 1,0. 
 • Effectiviteit watergebruik (WUE): Deze meetmethode meet waterefficiëntie door de totale hoeveelheid water die door de faciliteit wordt gebruikt te delen door de hoeveelheid geleverde IT-output. Een lagere WUE wijst op een betere waterefficiëntie.
 • Koolstofverbruikseffectiviteit (CUE): Deze metriek beoordeelt de totale uitstoot van broeikasgassen die wordt gegenereerd per kilowattuur IT-energie die door een datacenter wordt verbruikt. Het is een hulpmiddel bij het identificeren van mogelijkheden om de koolstofuitstoot te verminderen die gepaard gaat met het elektriciteitsverbruik van een datacenter.

Uitdagingen op weg naar duurzaamheid

Hoewel de industrie steeds duurzamer wordt, zijn er nog steeds hindernissen te nemen:

 • Gebrek aan standaardisatie: Gestandaardiseerde rapportage en bewakingsmetrieken, zoals PUE-niveaus (Power Usage Effectiveness), zijn essentieel voor nauwkeurige vergelijkingen. Momenteel bestaan er inconsistenties in de meet- en rapportagepraktijken.

 • Kennislacunes: Sommige beheerders van datacenters missen mogelijk de benodigde kennis of expertise om effectieve duurzaamheidspraktijken te implementeren.

 • Economische overwegingen: De aanloopkosten voor het implementeren van sommige duurzame technologieën kunnen hoog zijn, waardoor een duidelijke economische rechtvaardiging en mogelijk overheidspremies nodig zijn.

 • Balanceren tussen ontwerp en prestaties: Duurzaamheidsmaatregelen mogen de kernfunctionaliteit en betrouwbaarheid van datacenters niet in gevaar brengen.

 • Gebrek aan meting en benchmarking: Er is een groot gebrek aan uitgebreide meetmethoden voor het evalueren van de milieu-impact van datacenters, waaronder Carbon Usage Effectiveness (CUE) en Water Usage Effectiveness (WUE). Dit gebrek aan precieze meetinstrumenten en benchmarks belemmert de mogelijkheid om de voortgang te volgen en goed geïnformeerde verbeteringen aan te brengen.
 • Uitdagingen voor normalisatie: De effectiviteit van duurzaamheidsmetingen zoals PUE, WUE en CUE kan aanzienlijk variëren afhankelijk van regionale en klimatologische omstandigheden. Zonder gegevens te normaliseren om rekening te houden met deze variabelen, kunnen vergelijkingen en evaluaties misleidend zijn, wat het besluitvormingsproces voor duurzaamheidsinitiatieven beïnvloedt.

Datacenter efficiëntie: De sleutel tot een groen datacenter

Datacenter efficiëntie verwijst naar hoe effectief een datacenter de energie die het verbruikt omzet in bruikbare energie voor zijn IT-apparatuur. Een efficiënter datacenter gebruikt minder energie om dezelfde computerprestaties te leveren, wat resulteert in een kleinere ecologische voetafdruk en lagere operationele kosten.

Wat is een goede PUE voor een datacenter?

PUE (Power Usage Effectiveness) is een belangrijke maatstaf voor het meten van de efficiëntie van datacenters. De PUE wordt berekend door de totale hoeveelheid stroom die door de faciliteit wordt gebruikt te delen door de hoeveelheid stroom die aan de IT-apparatuur wordt geleverd. Een lagere PUE duidt op een efficiënter datacenter. In het ideale geval ligt de PUE dichter bij 1,0, wat betekent dat er heel weinig energie wordt verspild. Voor veel datacenters is een PUE tussen 1,1 en 1,5 echter een realistisch doel. Het is belangrijk op te merken dat de PUE-resultaten kunnen afhangen van verschillende factoren, waaronder de geografische locatie, klimaatomstandigheden en het ontwerp en de toepassing van mechanische en elektrische technologieën, die allemaal een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de efficiëntie van een datacenter.

Hoe kun je een datacenter efficiënter maken?

Er zijn verschillende strategieën die je kunt implementeren om de efficiëntie van je datacenter te verbeteren en een groen datacenter te bouwen:

 • IT- en niet-IT-activiteiten optimaliseren: Het stroomlijnen van het servergebruik, het consolideren van apparatuur en het implementeren van efficiënte koelsystemen kunnen allemaal bijdragen aan aanzienlijke energiebesparingen.

 • Hernieuwbare energiebronnen gebruiken: Als u uw datacenter van stroom voorziet met hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of windenergie, kunt u uw ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen.

 • Innovatieve koeltechnologieën gebruiken: Strategieën voor vloeistofkoeling en luchtinsluiting kunnen de koelefficiëntie aanzienlijk verbeteren.

 • Toepassingen voor hergebruik van warmte: Afvalwarmte van uw datacenter opvangen en gebruiken voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van gebouwen, kan een duurzame oplossing zijn.

 • Verliezen in het elektrische systeem minimaliseren: Door gebruik te maken van zeer efficiënte UPS-systemen (Uninterruptible Power Supply) en andere energiezuinige elektrische componenten kan energieverlies worden beperkt en de algehele effectiviteit van het stroomgebruik worden verbeterd.

Verminder de ecologische voetafdruk van uw datacenter en verhoog de efficiëntie

Neem vandaag nog contact op met Azura Consultancy voor een gratis adviesgesprek!

De routekaart naar duurzame datacenters

Het bouwen van een duurzaam datacenter is een reis, geen bestemming. Dit zijn de belangrijkste stappen:

 1. Duurzaamheidsparameters en KPI's definiëren: Stel duidelijke meetmethoden op zoals PUE, Water Usage Effectiveness (WUE) en Data Usage Effectiveness (XUE) om de voortgang te meten. Overweeg daarnaast een holistische aanpak om uw ecologische voetafdruk bij te houden met behulp van het GHG Protocol.

 2. Duurzaamheid gedurende de hele projectlevenscyclus: Integreer duurzaamheidsoverwegingen in elke fase van uw datacenterproject, van ontwerp en aanschaf tot bouw, gebruik en uiteindelijke ontmanteling.

 3. Strategieën voor een duurzame toekomst: Hier zijn enkele belangrijke strategieën om te overwegen:

  • Verminder je koolstofvoetafdruk: Voer een levenscyclusanalyse uit om gebieden voor verbetering te identificeren en gebruik waar mogelijk hernieuwbare energiebronnen.

  • Efficiëntie verhogen: Optimaliseer IT- en niet-IT-activiteiten om het energieverbruik te minimaliseren zonder de prestaties te belemmeren.

  • Terugwinning van afvalwarmte: Onderzoek technologieën zoals warmtepompen om afvalwarmte op te vangen en productief te gebruiken.

  • Principes voor circulaire economie: Geef prioriteit aan duurzame apparatuur en onderzoek mogelijkheden om de levensduur van bestaande activa te verlengen.

 4. Het meten van prestaties en naleving: Controleer regelmatig je duurzaamheidscijfers en zorg ervoor dat je voldoet aan de relevante regelgeving.

 5. Actueel blijven: Het landschap van duurzaamheid in datacenters is voortdurend in beweging. Blijf op de hoogte van de nieuwste trends en technologieën om uw aanpak te optimaliseren.

 6. Holistische benadering van duurzaamheid: Erken dat duurzaamheid efficiëntie overstijgt. Hoewel verbeterde efficiëntie een positieve invloed heeft op de duurzaamheid van datacenters, is het van cruciaal belang om een alomvattende aanpak te hanteren die rekening houdt met alle bouw-, exploitatie- en onderhoudsactiviteiten. De keuze van duurzame bouwmaterialen en overwegingen rond de toeleveringsketen en transport kunnen de duurzaamheid van het datacenter aanzienlijk beïnvloeden.

Maak gebruik van de expertise van Azura Consultancy op het gebied van datacenterontwerp. Wij zijn een bewezen leider op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid van datacenters. Ons team combineert diepgaande technische kennis met een uitgebreide kennis van de nieuwste trends en voorschriften in de sector. Wij werken met u samen om een op maat gemaakte routekaart te ontwikkelen die het energieverbruik van uw datacenter optimaliseert en tegelijkertijd de impact op het milieu minimaliseert. Door middel van zorgvuldige planning, gegevensgestuurde analyse en de implementatie van best practices stelt Azura Consultancy u in staat meetbare resultaten te behalen en te navigeren door het steeds veranderende landschap van duurzaam datacenterontwerp, -bouw en -exploitatie.

Conclusie

Het bouwen van een duurzaam datacenter hoeft geen overweldigende taak te zijn. Door een gestructureerd stappenplan te volgen, samen te werken met ervaren professionals en effectieve strategieën te implementeren, kunt u uw impact op het milieu aanzienlijk verminderen en bijdragen aan een groenere toekomst. Bij Azura Consultancy zetten wij ons in om u te helpen het groene datacenter van morgen te bouwen. Neem vandaag nog contact met ons op om uw doelstellingen op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid voor datacenters te bespreken en te onderzoeken hoe onze expertise u kan helpen deze te bereiken. Samen kunnen we een positieve impact hebben op de planeet en zorgen voor een duurzame digitale toekomst.

 

Veelgestelde vragen over DC-efficiëntie en duurzaamheid

Datacenters verbruiken wereldwijd een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit (naar schatting 1,5-3%) en dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Duurzaamheid helpt de impact op het milieu te verminderen, de operationele kosten te verlagen en tegemoet te komen aan de toenemende regelgeving en de vraag van klanten naar groenere oplossingen.

Gebrek aan gestandaardiseerde rapportagemetrieken voor nauwkeurige vergelijkingen.
Kennislacunes bij het implementeren van effectieve duurzaamheidspraktijken.
Aanloopkosten van sommige duurzame technologieën.
Efficiënt ontwerp in evenwicht brengen met functionaliteit en betrouwbaarheid.

 • IT-operaties optimaliseren (serverconsolidatie, virtualisatie).
 • Efficiënte koelsystemen implementeren (luchtinsluiting, vloeistofkoeling).
 • Integreer hernieuwbare energiebronnen.
 • Gebruik technologieën voor het herwinnen van afvalwarmte.
 • Hanteer de principes van de circulaire economie (duurzame apparatuur, goed onderhoud, hergebruik/revisie).

Een groen datacenter geeft prioriteit aan duurzame praktijken gedurende de gehele levenscyclus, van ontwerp en gebruik tot ontmanteling. Het is gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu door middel van energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare energie en verantwoord beheer van hulpbronnen.

Green Deal (EU): Stimuleert duurzame investeringen en energie-efficiëntiemaatregelen.
Diverse overheidssubsidies en belastingprikkels voor het invoeren van duurzame praktijken.

 • Ga op zoek naar aanbieders met een sterke staat van dienst op het gebied van duurzaamheid en transparante rapportage.
 • Informeer naar hun energiebronnen, koeltechnologieën en afvalbeheerpraktijken.
 • Overweeg certificeringen zoals LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) of Energy Star.

AI kan IT-activiteiten optimaliseren, koelbehoeften voorspellen en mogelijkheden voor energiebesparing identificeren.

Focus op nog meer energie-efficiëntie, meer gebruik van hernieuwbare energie en vooruitgang in technologieën voor vloeistofkoeling. Integratie van AI en machine learning voor verdere optimalisatie wordt ook verwacht.

Datacenter efficiëntie verwijst naar hoe effectief een datacenter de energie die het verbruikt omzet in bruikbare energie voor zijn IT-apparatuur. Een efficiënter datacenter gebruikt minder energie om dezelfde computerprestaties te leveren, wat leidt tot kostenbesparingen en een lagere impact op het milieu.

De primaire metric die wordt gebruikt om de efficiëntie van datacenters te meten is de Power Usage Effectiveness (PUE).. De PUE wordt berekend door de totale hoeveelheid stroom die door de faciliteit wordt gebruikt te delen door de hoeveelheid stroom die aan de IT-apparatuur wordt geleverd. Een lagere PUE wijst op een betere efficiëntie. Idealiter streeft u naar een PUE dichter bij 1,0 (wat betekent dat er heel weinig energie wordt verspild). Een realistisch doel voor veel datacenters ligt echter tussen 1,1 en 1,5.

 • IT-operaties: Servergebruik, leeftijd en efficiëntie van apparatuur en virtualisatiepraktijken spelen allemaal een rol.
 • Koelsystemen: Het type koelsysteem (airconditioning vs. vloeistofkoeling) en de efficiëntie ervan hebben een grote invloed op het totale energieverbruik.
 • Faciliteitsontwerp: De lay-out van datacenters, het beheer van luchtstromen en het gebruik van energiezuinige infrastructuur dragen bij aan efficiëntie.
 • IT-activiteiten optimaliseren: Consolideer onderbenutte servers, implementeer virtualisatietechnologieën en verbeter het servergebruik.
 • Koelsystemen upgraden: Onderzoek efficiënte koeltechnologieën zoals vloeistofkoeling of luchtinsluitingsstrategieën.
 • Gebruik hernieuwbare energiebronnen: Voed je datacenter met zonne-energie, windenergie of andere schone energiebronnen.
 • Implementeer hergebruik van warmte: Vang afvalwarmte van het datacenter op en gebruik deze voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van gebouwen.
 • Lagere energiekosten: Een lager energieverbruik betekent een aanzienlijke besparing op je elektriciteitsrekening.
 • Voordelen voor het milieu: Door minder energie te gebruiken, draag je bij aan een kleinere ecologische voetafdruk en een groenere toekomst.
 • Verbeterde betrouwbaarheid: Efficiënte datacenters werken vaak bij koelere temperaturen, waardoor de apparatuur langer meegaat.
 • Verbeterde naleving van regelgeving: Met een efficiënter datacenter wordt het eenvoudiger om te voldoen aan strengere regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie.
 • Kunstmatige intelligentie (AI): AI kan helpen om IT-activiteiten te optimaliseren, koelbehoeften te voorspellen en mogelijkheden voor energiebesparing te identificeren.
 • Dompelkoeling: Deze technologie gebruikt vloeistoffen zoals diëlektrische vloeistoffen voor een efficiëntere warmteoverdracht van servers
 • Modulaire datacenter ontwerpen: Deze flexibele en schaalbare ontwerpen kunnen worden geoptimaliseerd voor efficiëntie en snelle implementatie.
 • Belastingvoordelen en overheidssubsidies: Sommige overheden bieden stimulansen voor datacenters die energiebesparende maatregelen nemen.
 • Kortingen van nutsbedrijven: Energieleveranciers kunnen kortingen geven voor het gebruik van energiezuinige technologieën.
 • Verbeterd rendement op investering (ROI): De kostenbesparingen door lagere energierekeningen kunnen leiden tot een sneller rendement op investering voor efficiëntie-upgrades.

Brancheverenigingen en overheidsinstanties bieden vaak benchmarkgegevens voor de efficiëntie van datacenters. U kunt uw PUE vergelijken met vergelijkbare faciliteiten om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.

De toekomstige trends wijzen in de richting van nog meer efficiëntie met de vooruitgang in koeltechnologieën, AI-gestuurde optimalisatie en de wijdverspreide toepassing van hernieuwbare energiebronnen.

Scroll naar boven