Adviesbureau Voor Technisch Ontwerp

+31 (0) 20-3085452 [email protected]
Parnassusweg 819
Amsterdam, Nederland
Ma-Vr
08:00 – 17:00

Gespecialiseerde Technische Diensten

Uitmuntende engineering: Versterk uw succes met professionele engineeringdiensten

Onze professionele ingenieursdiensten

Azura Consultancy is een gespecialiseerde multidisciplinair technische dienstverlener voor energieopwekking, district energie en datacenter industrieën. Ons team van deskundige ingenieurs en technische professionals is toegewijd aan het leveren van innovatieve oplossingen voor de unieke uitdagingen van onze klanten in deze sectoren.

Met onze jarenlange ervaring en diepgaande kennis van de complexiteit van energieopwekking, wijkenergie en datacenters bieden we een breed scala aan diensten, waaronder ontwerp, bouw, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud. We zijn trots op ons vermogen om projecten op tijd en binnen het budget te leveren, terwijl we ook de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen garanderen.

 • Pijpleidingspanningsanalyse (met CAESAR II of Rohr 2-software)
 • CFD-analyse in datacenters voor witte ruimtes zoals datahallen
 • Uptime Tier III & Tier IV Certificeringen voor datacenters
 • Ontwerp van tank en rooster voor thermische energieopslag (TES)
 • Hydraulische analyse en piekspanningsanalyse
 • Energie-audits

Leidingstressanalyse

Definitie: Piping Stress Analysis is een gespecialiseerde engineeringtechniek die wordt gebruikt om het gedrag en de prestaties van leidingsystemen onder verschillende bedrijfsomstandigheden te evalueren. Hierbij worden de spanningen, rek en vervormingen geanalyseerd die optreden in de onderdelen van de pijpleidingen, zodat hun structurele integriteit, veiligheid en naleving van industriële normen en codes wordt gewaarborgd.

Inleiding: Piping Stress Analysis speelt een cruciale rol bij het ontwerp, de constructie en de werking van leidingsystemen in verschillende industrieën, zoals olie en gas, petrochemie, energieopwekking en industriële productie. Het omvat de toepassing van geavanceerde engineering software en methodologieën om het gedrag van leidingsystemen te simuleren en te beoordelen, zodat ingenieurs potentiële problemen kunnen identificeren en het ontwerp kunnen optimaliseren voor betrouwbaarheid en prestaties.

Industriële leidingen
Industriële leidingen

Professionele diensten op het gebied van spanningsanalyse van pijpleidingen voldoen aan hoge normen en beste praktijken, waaronder de standaardisatie van softwaretools zoals CAESAR II of Rohr 2. Deze toonaangevende softwareoplossingen worden veel gebruikt door ingenieurs om nauwkeurige en uitgebreide spanningsanalyses uit te voeren. Deze toonaangevende softwareoplossingen worden op grote schaal gebruikt door engineeringprofessionals om nauwkeurige en uitgebreide stressanalyses uit te voeren, rekening houdend met factoren zoals druk, temperatuur, vloeistofstroming en apparatuurbewegingen.

Door CAESAR II of Rohr 2 software te gebruiken, kunnen professionele dienstverleners complexe leidingsystemen modelleren, relevante belastingscondities toepassen en de spanningen en rek evalueren om potentiële faalpunten te bepalen. Deze softwaretools bieden geavanceerde functies en mogelijkheden, waaronder eindige-elementenanalyse (FEA), flexibiliteitsanalyse, vermoeiingsanalyse en controles op naleving van normen, waardoor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten van de spanningsanalyse wordt gegarandeerd.

Door te standaardiseren op het gebruik van CAESAR II of Rohr 2 software binnen professionele diensten wordt consistentie, efficiëntie en compatibiliteit gegarandeerd bij het leveren van hoogwaardige spanningsanalyseservices aan klanten. Het stelt ingenieurs en analisten in staat om op effectieve wijze de structurele integriteit van leidingsystemen te beoordelen, potentiële ontwerpfouten of zwakke punten te identificeren en noodzakelijke aanpassingen of versterkingen voor te stellen om een veilige en betrouwbare werking te garanderen.

In het algemeen is Piping Stress Analysis, ondersteund door software zoals CAESAR II of Rohr 2, een cruciaal aspect van engineering services die de integriteit en levensduur van leidingsystemen garandeert en de risico's van falen, lekkage of catastrofale incidenten beperkt.

CFD-analyse in datacenters

Definitie: Computational Fluid Dynamics (CFD) Analysis in data centers for white space verwijst naar de toepassing van computergestuurde simulaties om de luchtstroming, temperatuurverdeling en het thermisch beheer binnen de white space van een datacenter te bestuderen en te optimaliseren. Het gaat om het modelleren en analyseren van de complexe interactie van luchtstromen, warmtebronnen en koelsystemen om een efficiënte en effectieve koeling van IT-apparatuur te garanderen met behoud van optimale bedrijfsomstandigheden.

Inleiding: In moderne datacenters is efficiënte koeling van het grootste belang om de betrouwbaarheid en prestaties van IT-apparatuur te handhaven. Met CFD-analyse voor de witte ruimte kunnen beheerders en technici van datacenters inzicht krijgen in de luchtstromingspatronen, temperatuurverdeling en kenmerken van warmteafvoer binnen de datacenterfaciliteit.

Door gebruik te maken van geavanceerde CFD-software en -technieken kunnen datacenterprofessionals de beweging van lucht en warmte binnen de witte ruimte simuleren en visualiseren, zodat ze potentiële hotspots, gebieden met onvoldoende koeling of inefficiënte luchtstroompatronen kunnen identificeren. Deze analyse helpt bij het optimaliseren van de lay-out van racks, de plaatsing van koelapparatuur en luchtstroommanagementstrategieën om de koeling effectiever te maken, het energieverbruik te verlagen en de algehele thermische prestaties te verbeteren.

CFD-analyse in datacenters voor witte ruimte houdt rekening met verschillende factoren zoals serverbelasting, apparatuurdichtheid, serverinlaattemperaturen en configuraties van koelsystemen. Het helpt beheerders van datacenters geïnformeerde beslissingen te nemen over het ontwerp van de koelinfrastructuur, waaronder de plaatsing van airconditioningunits, geperforeerde vloertegels en systemen voor het insluiten van warme en koude gangpaden.

Daarnaast kunnen CFD simulaties helpen bij het evalueren van de impact van veranderingen of aanpassingen aan het datacenter, zoals het toevoegen van nieuwe apparatuur, het herschikken van serverracks of het aanpassen van koelstrategieën. Deze analyse helpt bij het voorspellen van de thermische gevolgen van dergelijke veranderingen, zodat proactieve maatregelen kunnen worden genomen om optimale werkomstandigheden te handhaven, thermische knelpunten te voorkomen en de algehele energie-efficiëntie te verbeteren.

Uptime Tier III & Tier IV Certificeringen voor datacenters

Uptime Tier III & Tier IV certificeringen zijn industriestandaarden die de betrouwbaarheid en veerkracht van datacenters meten. Deze certificeringen beoordelen de infrastructuur, het ontwerp en de operationele mogelijkheden van de faciliteit om maximale uptime en beschikbaarheid van kritieke IT-systemen te garanderen.

Het behalen van Uptime Tier III & Tier IV certificeringen is een bewijs van de hoge standaarden en robuustheid van de infrastructuur van een datacenter. Deze certificeringen bieden bedrijven en organisaties de zekerheid dat hun datacenteractiviteiten ononderbroken blijven, zelfs bij stroomuitval, apparatuurstoringen of andere onvoorziene gebeurtenissen.

 • Uptime Tier III-certificering: Deze certificering geeft aan dat een datacenter beschikt over redundante componenten en systemen om het risico op downtime te minimaliseren. Het garandeert dat de faciliteit bestand is tegen geplande onderhoudsactiviteiten of apparatuurstoringen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kritieke IT-activiteiten.
 • Uptime Tier IV-certificering: Tier IV wordt beschouwd als het hoogste certificeringsniveau en staat voor een fouttolerant ontwerp dat een ononderbroken werking garandeert, zelfs tijdens de meest ernstige gebeurtenissen. Het biedt redundantie op elk niveau, inclusief stroom, koeling, netwerken en beveiligingssystemen, waardoor het hoogste niveau van beschikbaarheid wordt gegarandeerd.
Voordelen van Uptime-certificeringen: Uptime Tier III & Tier IV certificeringen bieden tal van voordelen voor datacenterbeheerders en hun klanten, waaronder verbeterde uptime, verbeterde operationele efficiëntie, verbeterd risicobeheer en de mogelijkheid om te voldoen aan strikte service-level agreements (SLA's). Deze certificeringen laten zien dat men zich inzet voor betrouwbaarheid, schaalbaarheid en bedrijfscontinuïteit, waardoor klanten vertrouwen krijgen en hoogwaardige klanten worden aangetrokken.

Ontketen Engineering Excellence: Verhoog uw projecten met onze expertise!

Ontdek het voordeel van onze ervaring waarmee u kunt voldoen aan uw unieke projectvereisten. Ons team van experts combineert technische expertise en innovatie om van concept tot voltooiing uitzonderlijke resultaten te leveren.

Ontwerp van tank en rooster voor thermische energieopslag (TES)

Definitie: Thermische Energieopslag (TES) Tank- en Diffusorontwerp verwijst naar het gespecialiseerde engineeringproces van het ontwerpen en optimaliseren van opslagtanks en diffusors in thermische energieopslagsystemen. Deze systemen slaan thermische energie op en geven deze weer vrij voor verschillende toepassingen, wat bijdraagt aan energie-efficiëntie, load balancing en kostenbesparingen.

Inleiding: In het huidige tijdperk van energieduurzaamheid is thermische energieopslag (WKO) een prominente oplossing geworden voor het efficiënt beheren van thermische energie. TES-systemen slaan overtollige thermische energie op tijdens perioden met weinig vraag en geven deze weer vrij wanneer er meer vraag is of tijdens piekuren. Deze technologie speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de energie-efficiëntie, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het optimaliseren van het energieverbruik in toepassingen zoals HVAC-systemen, integratie van hernieuwbare energie en industriële processen.

Tanks voor thermische energieopslag (TES)
Tanks voor thermische energieopslag (TES)

TES Tank- en Diffusorontwerp is een gespecialiseerde technische discipline die zich richt op het ontwerpen van opslagtanks en diffusors die thermische energie effectief opslaan en distribueren. Het ontwerpproces houdt rekening met verschillende factoren zoals tankmaterialen, isolatie, grootte, vorm, kenmerken van warmteoverdracht en roosterconfiguraties.

Het primaire doel van het ontwerp van TES-tanks is om de energieopslagcapaciteit te maximaliseren, energieverliezen te minimaliseren en de integriteit en prestaties op lange termijn van het opslagsysteem te garanderen. Tanks zijn ontworpen om warme of koude vloeistoffen op te slaan die de thermische energie vasthouden totdat deze nodig is. Een optimaal tankontwerp houdt in dat de juiste materialen, isolatietechnieken en efficiënte mechanismen voor warmteoverdracht worden geselecteerd om de opgeslagen energie op de gewenste temperatuur te houden.

Diffusoren daarentegen zijn bedoeld om de opgeslagen thermische energie effectief te verdelen binnen de doeltoepassing. Diffusors geven de opgeslagen energie af aan de omgeving of brengen deze over naar het beoogde proces of de beoogde ruimte. Een efficiënt roosterontwerp zorgt voor een gelijkmatige verdeling van thermische energie, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met luchtstromingspatronen, temperatuurverdeling en drukval.

Om de beste resultaten te behalen bij TES-tank- en diffusorontwerpprojecten, is het zeer nuttig om professionele diensten in te schakelen. Deze diensten brengen waardevolle expertise, ervaring en middelen in. Enkele belangrijke voordelen van het gebruik van professionele services bij dergelijke projecten zijn:

 1. Gespecialiseerde kennis: Professionele dienstverleners hebben een grondige kennis van thermische energieopslagsystemen, inclusief de principes van tankontwerp, mechanismen voor warmteoverdracht, materiaalselectie en diffusorconfiguraties. Ze beschikken over de kennis om ontwerpen op maat te ontwikkelen die voldoen aan de unieke vereisten van elk project.

 2. Geavanceerde simulatie en modellering: Professionele diensten maken gebruik van geavanceerde softwaretools en simulatietechnieken om de prestaties van TES-tanks en -diffusers te modelleren en te analyseren. Dit maakt nauwkeurige voorspellingen mogelijk van energieopslag, warmteoverdracht en systeemgedrag, wat leidt tot geoptimaliseerde ontwerpen en een efficiënte werking.

 3. Naleving van normen en voorschriften: Professionele dienstverleners zijn goed op de hoogte van industriële normen, codes en voorschriften voor opslagsystemen voor thermische energie. Ze zorgen ervoor dat de ontwerpen voldoen aan de richtlijnen voor veiligheid, efficiëntie en milieu, waardoor het risico op niet-naleving wordt verkleind en de betrouwbaarheid van het systeem wordt gewaarborgd.

 4. Kosten en energiebesparingen: Door gebruik te maken van hun expertise kunnen professionele diensten TES-tank- en diffusorontwerpen optimaliseren om de energieopslagcapaciteit te maximaliseren, energieverliezen te minimaliseren en de systeemefficiëntie te verbeteren. Dit resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen door een lager energieverbruik en betere operationele prestaties.

 5. Risicobeperking: Professionele diensten helpen de risico's te beperken die gepaard gaan met het ontwerp van TES-tanks en -diffusors door grondige haalbaarheidsstudies uit te voeren, mogelijke ontwerpfouten te identificeren en geschikte oplossingen voor te stellen. Hun expertise minimaliseert de kans op kostbare fouten en zorgt voor een succesvolle implementatie van systemen voor warmte-koudeopslag.

Hydraulische analyse en piekspanningsanalyse

Definitie: Hydraulische analyse en piekstroomanalyse verwijst naar het technische proces van het analyseren en modelleren van het gedrag van vloeistofstromingen, drukvariaties en piekverschijnselen in leidingsystemen. Hierbij worden geavanceerde technieken en software gebruikt om de prestaties, efficiëntie en veiligheid van hydraulische systemen te beoordelen, een betrouwbare werking te garanderen en bescherming te bieden tegen waterslag.

Inleiding: In verschillende industrieën, zoals waterdistributie, olie en gas en procestechniek, is het begrijpen en beheren van het stromingsgedrag van vloeistoffen essentieel voor het behoud van de integriteit van het systeem en de operationele efficiëntie. Hydraulische analyse en piekstroomanalyse spelen een cruciale rol bij het evalueren van de hydraulische prestaties van leidingsystemen, het voorspellen van drukvariaties en het beschermen tegen piekgebeurtenissen die schade aan apparatuur of operationele onderbrekingen kunnen veroorzaken.

Hydraulische analyse omvat het modelleren en analyseren van de vloeistofstroming in leidingnetwerken, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals leidingdiameter, lengte, ruwheid en vloeistofeigenschappen. Deze analyse helpt bij het bepalen van parameters zoals stroomsnelheden, drukverliezen, opvoerhoogteverliezen en pompvereisten, waardoor optimale prestaties en een efficiënte werking van het hydraulische systeem worden gegarandeerd.

Surge Analysis, ook bekend als waterslaganalyse, richt zich op het voorbijgaande gedrag van vloeistofstroming, met name de plotselinge drukveranderingen als gevolg van abrupte veranderingen in de stroomsnelheid. Overstromingsgebeurtenissen kunnen optreden als gevolg van het snel sluiten van kleppen, het uitschakelen van pompen of andere operationele veranderingen en kunnen leiden tot overmatige drukpieken, spanning op leidingen en zelfs leidingbreuk. Overspanningsanalyse identificeert potentiële piekpunten, voorspelt drukvariaties en helpt bij het ontwerpen van geschikte overspanningsbeveiligingsmaatregelen om schade aan apparatuur en systeemstoringen te voorkomen.

Het inschakelen van professionele diensten voor Hydraulische en Surge Analysis projecten biedt verschillende voordelen:

 1. Expertise en ervaring: Professionele dienstverleners hebben gespecialiseerde kennis en ervaring in hydraulische en piekstroomanalyses. Ze hebben een grondige kennis van vloeistofdynamica, het gedrag van leidingnetten en strategieën om schommelingen te beperken. Hun expertise garandeert nauwkeurige modellering, analyse en interpretatie van hydraulische systemen, wat resulteert in betrouwbare en efficiënte ontwerpen.

 2. Geavanceerde software en hulpmiddelen: Professionele services maken gebruik van geavanceerde hydraulische analysesoftware en modelleringshulpmiddelen waarmee nauwkeurig het gedrag van vloeistofstromingen, drukvariaties en piekverschijnselen kunnen worden gesimuleerd. Deze tools bieden een diepgaand inzicht in de systeemprestaties, waardoor weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen en hydraulische ontwerpen kunnen worden geoptimaliseerd.

 3. Risicobeperking: Hydraulische en piekstroomanalysespecialisten kunnen potentiële risico's en kwetsbaarheden binnen leidingsystemen identificeren. Door uitgebreide analyses uit te voeren, kunnen ze overspanningspunten identificeren, drukvariaties beoordelen en de juiste overspanningsbeveiligingsmaatregelen voorstellen. Dit helpt het risico op schade aan apparatuur, systeemstoringen en dure reparaties te beperken.

 4. Naleving van normen en voorschriften: Professionele dienstverleners zijn goed op de hoogte van industriële normen, codes en voorschriften met betrekking tot hydraulische en piekstroomanalyses. Ze zorgen ervoor dat ontwerpen en systemen voldoen aan de vereiste veiligheids- en prestatiecriteria, zodat relevante normen en voorschriften worden nageleefd.

 5. Kostenoptimalisatie: Door gebruik te maken van hun expertise en simulatiemogelijkheden kunnen professionele services hydraulische ontwerpen optimaliseren om drukverliezen te minimaliseren, energie-efficiëntie te verbeteren en operationele kosten te verlagen. Hun analyse helpt bij het identificeren van mogelijkheden voor systeemoptimalisatie, pompdimensionering, leidingdimensionering en regelstrategieën, wat resulteert in kostenbesparingen gedurende de gehele levensduur van het hydraulische systeem.

Energie-audits

Definitie: Energie-audits verwijzen naar een systematische evaluatie en analyse van energieverbruik, energie-efficiëntie en energiebeheerpraktijken in residentiële, commerciële of industriële omgevingen. Energie-audits zijn bedoeld om energieverbruikpatronen te identificeren, inefficiënties op te sporen en aanbevelingen te doen voor energiebesparende maatregelen die leiden tot een lager energieverbruik, kostenbesparingen en duurzaamheid voor het milieu.

Inleiding: In een tijdperk van stijgende energiekosten en bezorgdheid over het milieu zijn energieaudits essentiële hulpmiddelen geworden voor particulieren, bedrijven en organisaties die hun energieverbruik willen optimaliseren en hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Energie-audits omvatten een uitgebreid onderzoek van energieverbruikende systemen, apparatuur en praktijken om hun prestaties te beoordelen, inefficiënties te identificeren en bruikbare aanbevelingen voor verbetering te doen.

Professionele diensten op het gebied van energie-audits bieden expertise, ervaring en gespecialiseerde hulpmiddelen om energieverbruikpatronen nauwkeurig te evalueren en mogelijkheden voor energie-optimalisatie te identificeren. Deze diensten omvatten een systematische aanpak die meestal de volgende stappen omvat:

 1. Gegevensverzameling en analyse: Professionele auditors verzamelen en analyseren gegevens over energieverbruik, energierekeningen, gebouwspecificaties en operationele parameters. Deze informatie geeft inzicht in energieverbruikpatronen, piekvraagperioden en gebieden met een hoog energieverbruik.

 2. Inspecties en beoordelingen op locatie: Professionele auditors voeren gedetailleerde inspecties uit op locatie en onderzoeken energieverbruikende systemen zoals HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning), verlichting, apparaten, isolatie en gebouwschil. Ze beoordelen de staat, prestaties en efficiëntie van deze systemen en identificeren gebieden waar energiebesparingen mogelijk zijn.

 3. Energieprestatieanalyse: Professionele services maken gebruik van geavanceerde energiemodellerings- en simulatietools om de energieprestaties te analyseren en basisregels voor energieverbruik te berekenen. Deze analyse helpt bij het identificeren van inefficiënties, het kwantificeren van potentiële besparingen en het prioriteren van energiebesparende maatregelen.

 4. Aanbevelingen en actieplan: Op basis van de bevindingen van de gegevensanalyse en de beoordelingen ter plaatse geven professionele auditors aanbevelingen op maat en een actieplan. Deze aanbevelingen kunnen upgrades van apparatuur, retrofits, gedragsveranderingen en operationele aanpassingen omvatten om de energie-efficiëntie te verbeteren en het energieverbruik te verlagen.

Voordelen van het gebruik van professionele diensten bij energie-audits:

 1. Expertise en kennis: Professionele auditors hebben gespecialiseerde kennis van energiesystemen, bouwvoorschriften en energie-efficiënte technologieën. Hun expertise zorgt voor een nauwkeurige analyse, identificatie van energiebesparingsmogelijkheden en effectieve implementatie van energiebesparende maatregelen.

 2. Kostenbesparingen: Professionele diensten helpen bij het identificeren van inefficiënties en het implementeren van energiebesparende maatregelen die resulteren in aanzienlijke kostenbesparingen. Door het energieverbruik te verminderen, kunnen bedrijven en particulieren hun energierekeningen verlagen, hun bedrijfsresultaten verbeteren en een snel rendement op investering realiseren.

 3. Duurzaamheid: Energie-audits dragen bij aan een duurzaam milieu door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de uitputting van hulpbronnen te minimaliseren. Door het energieverbruik te optimaliseren, helpen professionele diensten de milieueffecten van energieverbruik te verminderen.

 4. Naleving en certificering: Professionele auditors zijn goed op de hoogte van energiecodes, regelgeving en certificeringsprogramma's. Ze zorgen ervoor dat energie-audits voldoen aan de industrienormen. Ze zorgen ervoor dat energie-audits voldoen aan de industrienormen en kunnen bedrijven helpen bij het behalen van energiegerelateerde certificeringen zoals LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) of ENERGY STAR.

 5. Energiebeheer op lange termijn: Professionele diensten bieden voortdurende ondersteuning en begeleiding bij energiebeheer en helpen bedrijven en particulieren energiebesparende praktijken in te voeren, energieprestaties bij te houden en strategieën voor voortdurende verbetering te implementeren. Dit leidt tot duurzame energie-efficiëntie en kostenbesparingen op lange termijn.

Onze professionele services omvatten ook

 • CFD-analyse (voor IT-hallen, koeltorens, TES-tanks, generatorruimten, enz.) 
 • Energiemodellering en -analyse
 • Berekening van koel-/verwarmingsbelasting en HVAC-ontwerp
 • Ontwerp en analyse van elektrische transmissielijnen met hoog / gemiddeld / laag voltage
 • Akoestische studie & geluidsmapping
 • Analyse van daglicht en schaduw
 • Analyse van elektrische energiesystemen
 • Berekeningen en analyse van elektrische kortsluiting en harmonischen
 • Verlichtingsanalyse
 • Voertuig geveegd pad analyse
 • 3D BIM-modellen (LOD 300-500), walk-through-video's, weergave, simulaties, virtual reality
Scroll naar boven